Organizacije civilnog društva ispituju stavove i potrebe građana/ki Niša u oblasti zaštite životne sredine i sa tim ciljem kreirali su ANKETU za Nišlije i Nišlijke.

Ispitivanje radi Zelena mreža Grada Niša koju čine organizacije: Zeleni ključ, Južna Morava, Zooplanet, Azbuki, Odbor za ljudska prava, PROAKTIV, ENECA, Nova mreža, DELI prostor, Lokalna fondacija Niš i Media i reform centar.

“Zelene inicijative i politike su pitanje od javnog interesa i proizvode korist ili dobrobit za sve, za veliku većinu ili za posebnim propisima zaštićenu manjinsku grupu. Zato vas  molimo  da odvojite nekoliko minuta za ovu anonimnu anketu, čije rezultate ćemo usmeriti na zelene inicijative i politike u skladu sa zakonom, proceduralno, institucionalno i sistemski. Vaši odgovori će nam takođe pomoći da utvrdimo potrebe i prioritete u oblasti otvorenih podataka, i na koji način će vam biti od koristi, kao i da definišemo najbolje načine za uključivanje zainteresovane, stručne i opšte javnosti u proces kreiranja i donošenja odluka, politka i određivanje prioriteta inicijativa i projekata”, ističu iz Zelene mreže.

ANKETA je anonimna i deo je inicijative “Očuvana i unapređena životna sredina je javni interes i traži javnu raspravu” podržane od strane ACT programa – Zajedno za aktivno građansko društvo.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko  društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.  Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja  nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

 

O ACT projektu

“Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. #ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.