Nova mreža poziva sve umetnice sa juga i istoka Srbije da se prijave za učešće u projektu “Budućnost: Ženska istorija Niša kroz umetničke prakse”.

Ovaj projekat ima za cilj da predstavi i aktuelizuje žensku istoriju kao jednu moguću teoriju koja živi u stvaralačkim praksama autorki na jugu i istoku. Kroz edukaciju 10-15 polaznica, umetnice sa juga i istoka Srbije upoznaće se sa konceptom ženske istorije i sa ženskom istorijom Niša. U sklopu projekta, kroz radionice scenarija i dokumentarnog filma i videa, polaznice će steći znanja i veštine kako bi kreirale svoje kratke filmove ili video radove. Cilj je istražiti lično iskustvo i povezati ga sa dominantnim istorijskim i društvenim narativima, pružajući tako žensku perspektivu društvene i istorijske stvarnosti.

Autorke će koristiti najznačajnije akterke istorije na jugu i istoku Srbije kao motive svojih radova, pokušavajući da pronađu svedočanstva i dokaze njihovog života i rada u javnom prostoru i sećanjima. Poseban fokus će biti na povezivanju istraživanja istorije sa iskustvom neravnopravnog položaja žena na jugu i istoku Srbije.

Realizovani filmovi biće predstavljeni publici u najvećim gradovima na jugu i istoku, kao i u Beogradu i Novom Sadu.

Ciljna grupa su umetnice 18+ koje stvaraju u domenu savremenih umetničkih praksi na polju filma, video umetnosti, vizuelnih umetnosti, konceptualne umetnosti i fotografije, a žive i rade na teritoriji južne i istočne Srbije.

Raspisujemo poziv za prvu fazu projekta koja će uključivati seriju radionica.

Prva radionica biće održana 6. i 7. aprila na temu “Ženska istorija”, vodiće je istoričarka Ana Jovanović iz Niša sa sledećom strukturom:

 • Ženska istorija vs istorija roda
 • Značaj izučavanja istorije gradova
 • Gradovi kroz žensku vizuru
 • Ženska istorija Niša – žene koje su doprinele razvoju Niša

Druga radionica biće održana 27. i 28. aprila na temu pisanja scenarija za narativni i nenarativni dokumentarni film i video i vodiće je dramaturškinja i pesnikinja Jelena Anđelovski iz Novog Sada. Struktura radionice će obuhvatiti:

 • Ideja i sinopsis. Logline
 • Vrste struktura priče; kontekst i svet priče
 • Konstrukcija scena i njihova funkcija unutar strukture priče

Treća radionica biće održana 7. juna na temu dokumentarnog i eksperimentalnog videa uz mentorski rad i vodiće je rediteljke Maja Novaković i Tea Lukač iz Beograda. Biće obrađene sledeće teme:

 • Osnove dokumentarnog filma
 • Studija slučaja
 • Inovativni pristup u dokumentarnom filmu
 • Istraživanje, inspiracija i priprema za rad
 • Preispitivanje i tretman sopstvenog iskustva u radu
 • Mentorski rad

Četvrta radionica biće produkcija dokumentarnih i video formi koju će voditi reditelj Vladimir Đorđević iz Niša u koordinaciji sa produkcijskim timom od juna do septembra.

Prijave su otvorene za umetnice sa juga i istoka Srbije popunjavanjem jednostavnog Google upitnika, LINK.

Pridružite nam se u stvaranju umetnosti koja ruši stereotipe i osnažuje žene širom Srbije!

“Ovaj projekat dobio je podršku od strane Švajcarske vlade, u okviru projekta “Kultura za demokratiju”, koji sporovodi Hartefakt fond. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Švajcarske vlade ili Hartefakt fonda.”