Vesti

Podrška lokalnih organizacija i predstavnika republičke vlasti za "Inicijativu za zdravo i kreativno starenje"

ZA KULTURU STARENJA: Stari nemaju programe za kreativni stil življenja

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji predstavnika Udruženja “Nova mreža” Niš sa predstavnicima organizacija sa kojima je sarađivala tokom projekta “Inicijativa za zdravo i kreativno starenje”, stekli su se uslovi za dalju saradnju kako bi se postavila platforma za bolji položaj građana starijih od 65 godina i njihovo unapređenje uslova i načina života kroz razne aktivnosti.

Predsednik Gradske organizacije penzionera Mirko Zečević je, prilikom potpisivanja Memorandum o saradnji sa "Udruženjem Nova mreža", izrazio spremnost za dalju saradnju kako bi se kroz konkretne predloge realizovale još neke aktivnosti, a sve u cilju definisanja zdravih i kreativnih programa za stare koji nedostaju u lokalnoj zajednici.

Branislava Jovanović i Ana Veljković sa Mirkom Zečevićem

Prema podacima istraživanja o stavovima i potrebama starijih građana od 65 godina u Nišu, koje je sprovedeno za potrebe projekta, 90 odsto anketiranih je iskazalo potrebu za više kreativnih aktivnost i uključivanje starije populacije u sve sfere društvenog života.

“Stari nemaju dovoljno programa i uopšte strategiju za nastavljanje osmišljenog stila življenja posle 65. godine života. Nedovoljna iskorišćenost znanja i iskustva starijih u lokalnoj zajednici može biti polazna osnova za platformu kojom bi se pokrenule promene o stavovima u društvu o starima, ali i za kreiranje raznih sadržaja koji bi promenili uslove i način života starijih osoba od 65 godina”, rekla je povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji, koordinatorka projekta Ana Veljković.

Potpisivanje memoranduma o saradnji; Foto: Nova mreža

“Definisanjem konkretnih aktivnosti delovanja za poboljšanje položaja starih u društvu i kreiranje kulture starenja koja je zapostavljena u Srbiji, kroz memoranadum, prvi koraci članova udruženja i GOP-a bi bili da stari dobijaju više informacija o načinima kvalitetnog, zdravog i kreativnog starenja, a potom i stvaranje prostora odnosno kluba za druženje starih u Nišu”, rekla je predsednica Udruženja “Nova mreža” Niš Branislava Jovanović.

Memorandum o saradnji Udruženje “Nova mreža” potpisalo je i sa članicama Kola sprskih sestara u Nišu

“Raspoloženi smo da i dalje sarađujemo jer je odziv za zdrave i kreativne radionice bio dobar, a u planu je da proširimo saradnju i na drugačije načine i kreiramo radionice, druženja i trajne programe koji bi uticali na poboljšanje položaja starih u društvu i jačanje “imuniteta” kod starih”, rekla je predsednica Kola srpskih sestara Ljiljana Stojanović, koja je ujedno i predsednica sestrinstva i na regionalnom nivou.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Kolom srpskih sestara Niš; Foto: Nova mreža

Ovo je samo početak uključivanja lokalnih organizacija na putu ka uspostavljanju “Inicijative za zdravo i kreativno starenje”, a podrška niških organizacija (koja se očekuje i od članova veterana folklornog društva “Oro” Studentskog kulturnog centra Niš) ali i republičkih donosioca odluka doprineće socijalnoj uključenosti starih, kao i o njihovom pristupu najrazličitijim uslugama kako bi im se omogućilo zdravo i dostojanstveno starenje, zaključuju članovi Udruženja “Nova mreža”.

Narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević pružila je nesebičnu podršku ovom projektu jer se, kako je istakla, zalaže za bolji položaj starih u društvu i dala pozitivan komentar na ideju celog projekta.

Sastanak sa narodnom poslanicom Jelenom Žarić Kovačević

“Smatram da se ne koristi dovoljno znanje i iskustva građana starijih od 65 godina i podržavam inicijativu za zdravo i kreativno starenje Udruženja “Nova mreža” kako bi se oni uključili u sve društvene tokove. Položaj starih naravno da treba da se poboljša kako na lokalnom tako i na republičkom nivou  i drago mi je što je Udruženje “Nova mreža” napravilo prvi korak da svi zajedno radimo na poboljšanju položaja starih i njihovo uključivanje u sve sfere društvenog života. To pokazuje koliko su nevladine organizacije važne ne samo lokalnim nego i republičkoj vlasti jer nam one daju podatke kako bismo mogli zajedno da sarađujemo i da saznamo konkretno šta je našim  građanima vaćno naročito na lokalu”, rekla je na sastanku sa članovima Udruženja “Nova mreža”, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.


Snimak performansa "Izolacionisti" dostupan za gledanje putem YouTube platforme (VIDEO)

Pozorišni performans "Izolacionisti" kao deo završnih aktivnosti u sklopu projekta "Inicijativa za zdravo i kreativno starenje" odigran je 11. avgusta u Vizantijskoj ulici u Tvrđavi u Nišu. Pogledajte celu predstavu na našem YouTube kanalu.

 


"Izolacionisti" kao dokumentovanje osnaživanja ciljne grupe kroz okupljanje, zajednički rad i javno izvođenje.

Susretanja čoveka sa čovekom – sada i ovde kao nekada i svugde

Foto: Ivan Jovanović

Pozorišni performans Izolacionisti govori o o tome koliko su nam važni susreti i socijalni kontakti, koliko bez toga ne možemo i koliko nas razmena u kontaktu sa drugom osobom formira kao ljude i kreativna bića.

“Radeći na predstavi, kroz pozorišne radionice, sa osobama 60+ na projektu “Zdravo i kreativno starenje”, u vreme koronavirusa 2020 koji je preplavio našu planetu, zaustavio ljude, promenio način rada mnogih zanimanja, posebno izvođačkih umetnosti – pozorišta, plesa, koncerata... prekrio nam lica maskama, odložio druženja i putovanja, nametnuo nam pojam “fizičke distance”... bavili smo se upravo tim jednostavnim ljudskim potrebama za socijalizacijom u situaciji izolacije.

Naša predstava se bavi važnošću susreta kroz vekove i važnošću razmene ljudskog iskustva. Predstava - performans  se baš zato i igra  u Vizantijskoj ulici iz III veka n.e. u niškoj Tvrđavi.

Potreba za susretom, pogledom, razmenom čoveka sa čovekom, kada obična dnevna radnja - kuvanje, vez, vrtlarstvo, u grupi u zajedništvu dobijaju posebno važno značenje, jer se tako dešava prenos znanja...

Foto: Ivan Jovanović

Empatija, radost deljenja, lepota prirodnog u ogledalu trenutka u kome živimo - to je bila okosnica našeg rada i teme na predstavi IzolacionIsti.

Značenje imenice IZOLACIJA, inače ženskog roda (u timu su bile samo žene od izvođačica, kompozitorki, pevačice, menadžerki i moje malenkosti) u najširem značenju, je prisilna izdvojenost pojedinca kao i onemogućavanje komunikacije sa drugim ljudima ili spoljašnom sredinom. Njeno značenje  je izvučeno preko sinonima: usamljenost, osamljenost, osama, samotništvo, samoizolacija, samotnjaštvo, samotinja.

Foto: Ivan Jovanović

Pozorište je  mesto zajedništva u potrazi za odgovorima koja nas se tiču u vremenima u kojima živimo.To je kolektivna umetnost razmene kako među umetnicima dok stvaraju delo, tako i između umetnika i publike, koja samo u živom kontaktu može da se desi. Da li je izolacija nužno negativna i neprirodna ili se može u njoj naći kreativnost? Istorija nas uči da su mnoga dela upravo i isključivo stvorena u izolaciji, u osami. Želela sam da se osvrnemo na taj pozitivan aspekt značenja reči izolacija i da probamo ovom predstavom da ga osvetlimo i prihvatimo."

Autorka teksta je Maja Mitić, rediteljka i autorka koncepta predstave

 


Pozorišni perfomans "Izolacionisti" premijerno odigran pred šetačima kroz Vizantijsku ulicu

Pozorišni performans "Izolacionisti" u kojem učestvuje 11 žena  koje imaju preko 60 godina pratila je publika tokom završnog snimanja na projektu. Rediteljka ovog nesvakidašnjeg događaja je glumica Maja Mitić.

Foto: Ivan Jovanović

"Pozorišni performans Izolacionisti govori o o tome koliko su nam važni susreti i socijalni kontakti, koliko bez toga ne možemo i koliko nas razmena u kontaktu sa drugom osobom formira kao ljude i kreativna bića", kaže Mitić.

Foto: Ivan Jovanović

U performansu igraju Verica Denić, Slavica Ivanov, Svetlana Jovanović, Dubravka Katić, Svetlana Mančić, Suzana Milenković, Vesna Milošević, Vesna Rajski, Zorica Sibinović, Nina Stanković, Zorica Stefanović, a peva šesnaestogodišnja Una Marković.

Foto: Ivan Jovanović

Cilj projekta “Inicijativa za zdravo i kreativno starenje” koji se realizuje u okviru projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici”, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija je da se promoviše koncept zdravog starenja, za koji se zalaže Svetska zdravstvena organizacija.

Una Marković; Foto: Ivan Jovanović

Kroz potpisivanje sporazuma sa relevatnim pojedincima i institucijama postavlja se platforma za dalje unapređenje uslova života najstarijih stanovnika.


Nova mreža sprovodi "Inicijativu za zdravo i kreativno starenje"

Malo je starih koji se mogu pohvaliti dobrim zdravljem, materijalnim statusom i krreativnim aktivnostima u društvu. A u našoj zemlji, nažalost, ne postoji kultura starenja. Živimo u društvu koje je potpuno okrenuto mladima, a duh i telo koji u tom, populistički rečeno, trećem dobu podsećaju na mašineriju koja je zarđala, ne mogu da prate takvo ubrzanje.

Da starije ne bude tužnije

“Starije osobe se marginalizuju, guraju u stranu i ne koriste se u dovoljnoj meri resursi u znanju i iskustvu koje oni imaju. Društvo im ne pruža dovoljno kreativnih aktivnosti. Iako postoje organizacije za stare, osobe starije od 65 godina nisu osnažene da se i same pokrenu. Kako kažu, nemaju ni dovoljno informacija a ni prostora za neobavezna druženja sa svojim vršnjacima.”, Ana Veljković, sociolog i članica Udruženja "Nova mreža", koje je sprovelo istraživanje o potrebama starih u lokalnoj zajednici.

Foto: Nova mreža

Zbog toga je u okviru Programa “Građanski aktivizam u zajednici” pokrenut projekat koji se bavi zdravim i kreativnim starenjem “jer u praksi ne postoji programi osnaživanja starih osoba i borbe protiv stereotipa koji prate ovu demografsku grupu.”

Foto: Nova mreža

“Postoji konzervativan pristup ovom problemu kroz postojanje nekoliko domova za stare osobe izolovanih od zajednice, bez inicijative da one budu prihvaćene kao značajan resurs društva. I organizacije koje okupljaju stare se slažu da ne postoji održivi koncept zdravog i kreativnog starenja i podržavaju nas u ideji da promenimo pristup izolovanosti i njihove marginalizacije i osvestimo celokupno društvo o poboljšanju položaja starih, prvo u Nišu, a onda i šire.”, kaže psiholog i predsednica Udruženja "Nova mreža" Branislava Jovanović.

Zdravstvene i psihološke radionice za stare

Nije neobično to da starije osobe odlazak u penziju doživljavaju kao prekid normalnog života. Poseban problem imaju stari ljudi koji prekinu radnu aktivnost, a nemaju nikakav hobi. Za novi period u životu oni ulaze potpuno nepripremljeni, kažu u Udruženju “Nova mreža”.

“Preko zdravstvenih i psiholoških radionica sa članovima Gradske organizacije penzionera, Kola srpskih sestara i veteranskog folklornog društva Studentskog kulturnog centra u Nišu pokušali smo da im u saradnji sa stručnjacima predočimo moderne tehnike za lični rast i razvoj i da kroz dramu u edukaciji zdravo i kreativno stare, kako bi, osnaženi, i u budućnosti učestvovali u svim sferama života.”, objašnjavaju aktivisti Udruženja “Nova mreža”.

Foto: Nova mreža

Sa svim učesnicima projekta potpisani su Memorandumi o saradnji kako bi i u budućnosti sarađivali i zajedničkim snagama radili na poboljšanju položaja starih u Nišu i šire.

Pozorišni performans “Izolacionisti”

“Sve to rezultiralo je i pozorišnim performansom “Izolacionisti” u kome igraju starije osobe od 60 godina a koje okuplja glumica i rediteljka Maja Mitić.”

Pozorišni peformans uvršten je u zvanični program Nišvile Jazz festivala u Nišu i biće izveden u Vizantijskoj ulici u Niškoj tvrđavi i na taj način se jačala svest građana o potrebi poboljšanja položaja starih osoba u društvu.

Foto: Nova mreža

Cilj projekta “Inicijativa za zdravo i kreativno starenje” koji se realizuje u okviru projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici”, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija je da se promoviše koncept zdravog starenja, za koji se zalaže Svetska zdravstvena organizacija, a kroz potpisivanje sporazuma sa relevatnim pojedincima i institucijama postavlja se platforma za dalje unapređenje uslova života najstarijih stanovnika.

Osim niških organizacija i institucija podršku “Inicijativi” pruža i narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević koja predstavlja naše zaključke projekta u Skupštini Srbije.

Sastanak sa narodnom poslanicom Jelenom Žarić Kovačević

“Javnim zagovaranjem i uključivanjem političkih subjekata postavljamo platformu za razgovore na temu demografskih promena, odnosno n starenje kao društveno, privredni i ekonomski izazov za Grad Niš i Republiku Srbiju. Ovim pristupom obezbeđujemo dostojanstvo starim ljudima kroz koncept “zdravog i kreativnog starenja” kako bi se prevazišli sterotipi vezani za starenje a istovremeno povećala “iskorišćenost” potencijala (iskustva i znanja) starih osoba za društvenu dobrobit.“, zaključuju iz Udruženja “Nova mreža” iz Niša.


Kolo srpskih sestara

Veliko interesovanje za zdravstveno-psihološke radionice namenjene starijoj populaciji

Pripadnicima trećeg doba u Nišu nedostaju kreativni sadržaji i njihovo veće uključivanje u kulturno društvene segmente, zaključak je članica Kola srpskih sestara na radionicima “Nove mreže” o kreativnom i zdravom starenju.

radionica
NLP master Suzana Stojiljković na radionici; Foto: Nova mreža

„Zdravstveno-preventivne radionice su u stvari iskustveno-edukativne radionice preko kojih smo u interakciji sa učesnicama saznali šta stariju populaciju u Nišu tišti i koji su njihovi najveći problemi. Sve njihove stavove uvrstićemo u definisanje tema o demografskim promenama koje će biti prosleđene lokalnim i republičkim donosiocima odluka”, kaže jedna od edukatorki dr Sonja Novak.

Kolo
dr Sonja Novak u razgovoru sa sekretarkom Kola srpskih sestara; Foto: Nova mreža

Dosta polemike vodilo se nakon psihološke radionice koju je vodila NLP master, Suzana Stojiljković.

“Svi zapostavljaju stare ljude, ali naše Kolo pokazuje koliko možemo biti aktivni i da se zbog toga vrlo dobro osećamo. Mi se bavimo humanitarnim radom i pomažemo ugrožene, među kojima su i stari, i po mom mišljenju potrebno je da se nešto promeni u Nišu. Da se više priča o problemima starih i da postoji neka ustanova, institucija ili klub koji će da razvija kreativnost kod starih i da se osete korisnim jer oni to i jesu. Čula sam da u nekoj zemlji spajaju decu bez roditeljskog staranja sa gerontološkim centrima kako bi zajedno živeli i tako rešili mnogobrojne probleme. To je divna ideja, zar ne?”, kaže predsednica Kola sprskih sestara, Ljiljana Stojanović.

U pripremi pozorišni performans

Najzainteresovanije učesnice pozvane su da učestvuju u radionicama drame u edukaciji koje će voditi glumica Maja Mitić.

„Ovim će kroz savremene tehnike teatra biti realizovan autentičan pozorišni performans koji će biti premijerno prikazan za nišku publiku. U sklopu projekta biće organizovan i okrugli sto sa predstavnicima lokalne samouprave, institucija i udruženja koja okupljaju osobe starije od 65 godina sa ciljem skretanja pažnje javnosti na probleme ove populacije kako bi mogli da ih svi zajedno rešavamo“, kažu iz Udruženja “Nova mreža”.

nova mreža
Koordinatorka projekta Ana Veljković i predsednica "Nove mreže" Branislava Jovanović

U radionicama učestvuju članice Kola srpskih sestara, veterani i veteranke Folklornog ansambla ORO Studentskog kulturnog centra Niš, korisnici Gerontološkog centra Niš, kao i članovi Gradske organizacije penzionera koja okuplja čak 10.000 starijih u Nišu.

„Inicijativa za zdravo i kreativno starenje“ odvija se u okviru projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva a sprovode British Council i Trag fondacija.


"Nova mreža" na radionici Fondacije za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija objavila je konkurs za podršku projektima u oblasti aktivizam građana i demokratizacija, javni integritet i borba protiv korupcije i etničke manjine i inkluzija Roma. Tokom trajanja konkursa u februaru su organizovane informativne radionice za zainteresovana udruženja i neformalne grupe i to u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Udruženje "Nova mreža" imalo je svoje predstavnike na događaju u Media & reform centru u Nišu.

Predsednica Nove mreže Branislava Jovanović na sastanku sa svim zainteresovanim učesnicima

 


"Nova mreža" deo projekta ’’YOUNG2YOUNG’’

Udruženje građana PLANT iz Niša i ACT for SOCIETY iz Tirane zajednički realizuju projekat ’’YOUNG2YOUNG’’, u okviru kojeg će biti izvedena i zajednička pozorišna predstava mladih iz Niša i Tirane. Kreiranje medijske kampanje i snimanje i produkcija dokumentarnog filma o mladima iz Srbije i Albanije, koji su okosnica projekta, povereni su predsednici "Nove mreže" Branislavi Jovanović.

sastanak
Neformalni sastanak projektnog tima i saradnika u Nišu

Projekat „YOUNG2YOUNG“ je podržan kroz drugi Otvoreni poziv za projektne predloge organizacija civilnog društva i srednjih škola, implementiranog od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i podržanog od strane Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija (UNPBF).


"Nova mreža" deo internacionalnog tima društveno angažovane predstave SEA/WOMAN

Predstava SEA/WOMAN – ŽENA/MORE premijerno će biti prikazana pred niškom publikom 22. februara u Velikoj sali Niškog kulturnog centra. Ova savremena izvedba rađena je po Ibzenovom tekstu, a gledaoci će videti delove procesa rada i razumeti montažu i logiku rada na predstavi. Predstava je stvarana u Srbiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Rediteljka je Ana Furs profesorka na Goldsmits fakultetu u Londonu, kostimografkinja Antonela Diana iz Danske, a glumica Maja Mitić iz Niša.

Posle skoro 30 godina rada u savremenom, trupnom, laboratorijskom i eksperimentalnom teatru, glumica Maja Mitić imala je snažnu potrebu da uradi solo predstavu pred publikom u gradu iz kojeg je potekla.

"Bio je to uzbudljiv i beskrajno kreativan proces između rediteljke, kompozitora, kostimografkinje i mene. Ovo je predstava o procesu, stvaranju predstave, traženju paralela u sopstvenim iskustvima koja imaju vezu sa likom iz drame na kojoj se radi - kako se lično, glumačko i određeni lik spajaju i prožimaju", kaže Maja Mitić.

Organizator predstave u Nišu je NKC, produkciju potpisuju Athlets of the heart iz Londona, Ko - smo - (s) teatar iz Beograda i Nova mreža (New network) iz Niša.

SEA/WOMAN promo

Jačanje mladih kroz vršnjačku edukaciju

Ukoliko se ne promeni svest mladih, da brinu više o sredini u kojoj žive, postepeno će priroda početi da trpi, da odumire, presušuje, što posledično dovodi i do klimatskih promena i surovih uslova za život. Nećemo imati čist vazduh, čisto zemljište, niti čistu vodu – i bićemo sve bolesniji, a hrane će biti sve manje.

Ulična akcija

Svaki mlad čovek u svojoj zajednici treba da bude primer i da se zalaže, ali i druge motiviše, da se posvete zaštiti okruženja u kome živimo.

Podizanjem svesti mladih osoba o važnosti i značaju zaštite životne sredine, cela zajednica ima korist. Mladi na posredan način utiču na svoje roditelje, ukućane, širu porodicu, okruženje - komšiluk. Zajedničkim akcijama obezbeđujemo zdrave uslove za život dugoročno.