ZA KULTURU STARENJA: Stari nemaju programe za kreativni stil življenja

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji predstavnika Udruženja “Nova mreža” Niš sa predstavnicima organizacija sa kojima je sarađivala tokom projekta “Inicijativa za zdravo i kreativno starenje”, stekli su se uslovi za dalju saradnju kako bi se postavila platforma za bolji položaj građana starijih od 65 godina i njihovo unapređenje uslova i načina života kroz razne aktivnosti.

Predsednik Gradske organizacije penzionera Mirko Zečević je, prilikom potpisivanja Memorandum o saradnji sa “Udruženjem Nova mreža”, izrazio spremnost za dalju saradnju kako bi se kroz konkretne predloge realizovale još neke aktivnosti, a sve u cilju definisanja zdravih i kreativnih programa za stare koji nedostaju u lokalnoj zajednici.

Branislava Jovanović i Ana Veljković sa Mirkom Zečevićem

Prema podacima istraživanja o stavovima i potrebama starijih građana od 65 godina u Nišu, koje je sprovedeno za potrebe projekta, 90 odsto anketiranih je iskazalo potrebu za više kreativnih aktivnost i uključivanje starije populacije u sve sfere društvenog života.

“Stari nemaju dovoljno programa i uopšte strategiju za nastavljanje osmišljenog stila življenja posle 65. godine života. Nedovoljna iskorišćenost znanja i iskustva starijih u lokalnoj zajednici može biti polazna osnova za platformu kojom bi se pokrenule promene o stavovima u društvu o starima, ali i za kreiranje raznih sadržaja koji bi promenili uslove i način života starijih osoba od 65 godina”, rekla je povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji, koordinatorka projekta Ana Veljković.

Potpisivanje memoranduma o saradnji; Foto: Nova mreža

“Definisanjem konkretnih aktivnosti delovanja za poboljšanje položaja starih u društvu i kreiranje kulture starenja koja je zapostavljena u Srbiji, kroz memoranadum, prvi koraci članova udruženja i GOP-a bi bili da stari dobijaju više informacija o načinima kvalitetnog, zdravog i kreativnog starenja, a potom i stvaranje prostora odnosno kluba za druženje starih u Nišu”, rekla je predsednica Udruženja “Nova mreža” Niš Branislava Jovanović.

Memorandum o saradnji Udruženje “Nova mreža” potpisalo je i sa članicama Kola sprskih sestara u Nišu

“Raspoloženi smo da i dalje sarađujemo jer je odziv za zdrave i kreativne radionice bio dobar, a u planu je da proširimo saradnju i na drugačije načine i kreiramo radionice, druženja i trajne programe koji bi uticali na poboljšanje položaja starih u društvu i jačanje “imuniteta” kod starih”, rekla je predsednica Kola srpskih sestara Ljiljana Stojanović, koja je ujedno i predsednica sestrinstva i na regionalnom nivou.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Kolom srpskih sestara Niš; Foto: Nova mreža

Ovo je samo početak uključivanja lokalnih organizacija na putu ka uspostavljanju “Inicijative za zdravo i kreativno starenje”, a podrška niških organizacija (koja se očekuje i od članova veterana folklornog društva “Oro” Studentskog kulturnog centra Niš) ali i republičkih donosioca odluka doprineće socijalnoj uključenosti starih, kao i o njihovom pristupu najrazličitijim uslugama kako bi im se omogućilo zdravo i dostojanstveno starenje, zaključuju članovi Udruženja “Nova mreža”.

Narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević pružila je nesebičnu podršku ovom projektu jer se, kako je istakla, zalaže za bolji položaj starih u društvu i dala pozitivan komentar na ideju celog projekta.

Sastanak sa narodnom poslanicom Jelenom Žarić Kovačević

“Smatram da se ne koristi dovoljno znanje i iskustva građana starijih od 65 godina i podržavam inicijativu za zdravo i kreativno starenje Udruženja “Nova mreža” kako bi se oni uključili u sve društvene tokove. Položaj starih naravno da treba da se poboljša kako na lokalnom tako i na republičkom nivou  i drago mi je što je Udruženje “Nova mreža” napravilo prvi korak da svi zajedno radimo na poboljšanju položaja starih i njihovo uključivanje u sve sfere društvenog života. To pokazuje koliko su nevladine organizacije važne ne samo lokalnim nego i republičkoj vlasti jer nam one daju podatke kako bismo mogli zajedno da sarađujemo i da saznamo konkretno šta je našim  građanima vaćno naročito na lokalu”, rekla je na sastanku sa članovima Udruženja “Nova mreža”, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.