“Izolacionisti” kao dokumentovanje osnaživanja ciljne grupe kroz okupljanje, zajednički rad i javno izvođenje.

Susretanja čoveka sa čovekom – sada i ovde kao nekada i svugde

Foto: Ivan Jovanović

Pozorišni performans Izolacionisti govori o o tome koliko su nam važni susreti i socijalni kontakti, koliko bez toga ne možemo i koliko nas razmena u kontaktu sa drugom osobom formira kao ljude i kreativna bića.

“Radeći na predstavi, kroz pozorišne radionice, sa osobama 60+ na projektu “Zdravo i kreativno starenje”, u vreme koronavirusa 2020 koji je preplavio našu planetu, zaustavio ljude, promenio način rada mnogih zanimanja, posebno izvođačkih umetnosti – pozorišta, plesa, koncerata… prekrio nam lica maskama, odložio druženja i putovanja, nametnuo nam pojam “fizičke distance”… bavili smo se upravo tim jednostavnim ljudskim potrebama za socijalizacijom u situaciji izolacije.

Naša predstava se bavi važnošću susreta kroz vekove i važnošću razmene ljudskog iskustva. Predstava – performans  se baš zato i igra  u Vizantijskoj ulici iz III veka n.e. u niškoj Tvrđavi.

Potreba za susretom, pogledom, razmenom čoveka sa čovekom, kada obična dnevna radnja – kuvanje, vez, vrtlarstvo, u grupi u zajedništvu dobijaju posebno važno značenje, jer se tako dešava prenos znanja…

Foto: Ivan Jovanović

Empatija, radost deljenja, lepota prirodnog u ogledalu trenutka u kome živimo – to je bila okosnica našeg rada i teme na predstavi IzolacionIsti.

Značenje imenice IZOLACIJA, inače ženskog roda (u timu su bile samo žene od izvođačica, kompozitorki, pevačice, menadžerki i moje malenkosti) u najširem značenju, je prisilna izdvojenost pojedinca kao i onemogućavanje komunikacije sa drugim ljudima ili spoljašnom sredinom. Njeno značenje  je izvučeno preko sinonima: usamljenost, osamljenost, osama, samotništvo, samoizolacija, samotnjaštvo, samotinja.

Foto: Ivan Jovanović

Pozorište je  mesto zajedništva u potrazi za odgovorima koja nas se tiču u vremenima u kojima živimo.To je kolektivna umetnost razmene kako među umetnicima dok stvaraju delo, tako i između umetnika i publike, koja samo u živom kontaktu može da se desi. Da li je izolacija nužno negativna i neprirodna ili se može u njoj naći kreativnost? Istorija nas uči da su mnoga dela upravo i isključivo stvorena u izolaciji, u osami. Želela sam da se osvrnemo na taj pozitivan aspekt značenja reči izolacija i da probamo ovom predstavom da ga osvetlimo i prihvatimo.”

Autorka teksta je Maja Mitić, rediteljka i autorka koncepta predstave